Duur: 3 + 1 blokken
Minimale ervaring: Computer/Tablet basiskennis / Internet en E-mail

U leert de belangrijkste aspecten van het CLOUD gebruik.
In de workshop wordt een kort historisch overzicht gegeven van gegevensopslag, en vervolgens worden 4 belangrijke CLOUD aanbieders uitvoerig behandeld en geoefend:

• Dropbox
• OneDrive (Microsoft)
• Google Drive
(Opm.: In deze 3 blokken wordt gewerkt in Windows omgeving.)

Optioneel 1 extra blok specifiek voor iCloud van Apple
• iCloud: Mogelijkheden en oefeningen.
• Opm.: Ook voor “niet Apple” gebruikers kan dit blok
ook nuttig zijn i.v.m. delen van bestanden.