Het jaar is bijna ten einde. De feestdagen komen eraan. Een korte terugblik leert dat 2022 weer een jaar is geworden waarin we aan veel mensen ondersteuning hebben kunnen geven bij het omgaan met Computer, tablet of (smart-)Phone. Ook zijn er weer de nodige cursussen gegeven. Toch is het aantal deelnemers van voor de coronaperiode niet gehaald. Ondanks de ondersteuning die we via de gemeente Beek dit jaar hebben mogen ontvangen zijn we op ongeveer 60% blijven steken vergeleken met de periode van voor Corona. Een teruggang die zo merken we in heel verenigingsland gevoeld wordt. En dat terwijl de digitalisering van ons maatschappelijk en sociaal functioneren onverminderd doorgaat!

Met genoegen constateren we dan ook dat de belangstelling voor onze inloop toe lijkt te nemen. Daar zijn vrijwilligers van het CDL in staat om U gericht te helpen. Elders treft u ons activiteitenschema aan. Aarzel niet om daar gebruik van te maken. Dit soort dienstverlening houden we zo lang als mogelijk is laagdrempelig. Dat wil zeggen: gratis, vrij toegankelijk zonder afspraak vooraf en als het wat langer duurt is er koffie of thee.

In 2022 hebben we een beperkt aantal bijzondere activiteiten kunnen doen. Zo zijn we deelnemer geworden van het Taalakkoord Westelijke mijnstreek. Dit initiatief is met name gericht op de bestrijding van (digitale-) ongeletterdheid. In een tijd dat communicatie veelal met taal verbonden is een behoorlijke barrière voor maatschappelijke deelname.

In het najaar zijn we van start gegaan met een activiteitscyclus in samenwerking met Daelzicht. Enkele van hun cliënten hebben we in ons leslokaal begeleid bij hun omgang met moderne media. Voor alle betrokkenen een fijne en bijzondere ervaring die in 2023 navolging verdient.

Onze digitale vaardigheid hebben we ook kunnen inzetten bij de ontwikkeling van het platform voor de gebruikers van het gebouw Stegen 35 waar ook ons leslokaal zich in bevindt. Een handige startpagina stegen35.nl is daarvan het resultaat. Dit middel ondersteund de samenwerking tussen alle gebruikers in het gebouw. In 2023 kunt u dat ook merken via de open dag die op 14 januari tussen 10:00 en 16:00 uur zal plaatsvinden. Dat duurt nog even.

Ondertussen wens ik u namens alle vrijwilligers van het Computer Doe en Leercentrum Beek een aantal fijne feestdagen en ’n gooie roetsj naar 2023