Het CDL heeft in de loop van de tijd diverse samenwerkingen opgebouwd met andere organisaties. Enerzijds betreft het samenwerking met de landelijk werkende organisatie “Seniorweb” dat mede als kenniscentrum voor onze vrijwilligers fungeert.

Met de gemeente Beek is geleidelijk een intensievere samenwerking aan het ontstaan in het kader van de beheersing van de gevolgen van de voortschrijdende digitalisering van de Nederlandse samenleving. Juist de doelgroep ouderen loopt daar een achterstand op die door onze inzet verminderd kan worden. De samenwerking met de Ouderenorganisaties in Beek onder de noemer “Beek Samen” past daarbij.

De zusterorganisatie JIS is actief in Schinnen en ontwikkeld en gebruikt de cursusmaterialen samen met het CDL.

Bij het Dorpscentrum Elsloo, de Bibliotheek van Meerssen en de Leeswinkel te Beek van de Domijnen zijn CDL-vrijwilligers actief met het uitvoeren van door CDL ontwikkelde cursussen.

Tot 2018 fungeerde CDL onderdeel van de Partners In Welzijn organisatie. In goed overleg zijn we overgestapt als autonoom onderdeel binnen KBO-St Josef te Beek. Overeenkomst in doelstelling, werkwijze en samenwerking binnen Stegen 35 vormen de basis voor deze intensiever wordende samenwerking

Samenwerking met het FSI
Het samenwerkingsverband met de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) geeft cursisten de mogelijkheid om bij het CDL cursussen te volgen met korting.
Deze bedraagt 30% van de cursusprijs, met als maximum 20 Euro en met een maximum van 2 personen per gezin.
De procedure (samengevat) is als volgt:
. U moet lid zijn van de FSI doelgroep / houder van de FSI pas.
Via de FSI website verkrijgt u een voucher, welke bij de eerste les bij het CDL ingeleverd moet worden.
Bij de betaling kunt u de korting direct verrekenen.
Helaas kunt u alleen van de korting gebruik maken via het inschrijfformulier.
Download het inschrijfformulier HIER (link naar inschrijfformulier) en vink aan dat u van de korting gebruik wilt maken.
Voor meer info, zie FSI

Onze partners