Duur: 5 blokken

Minimale ervaring: Computer basiskennis

Ook geschikt voor gebruikers Office 2013, 2019 en 365

N.B.: De cursussen worden behandeld a.d.h.v. de Windows-versie.

Excel is de bekende reken en organiseer app uit het Office-kantoorpakket van Microsoft.

• Uw gegevens organiseren en analyseren in vertrouwde Excel-werkbladen en -werkmappen.
• Leer Excel te gebruiken in uw eigen omgeving, bijv. als huishoudboekje, adressenlijsten of bijhouden meterstanden.
• Informatie weergeven in grafieken. Kolommen met getallen worden zo omgezet naar waardevolle inzichten.