Nieuw: Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de gang van zaken tijdens de inloop of bij een docent staan de volgende wegen voor u open:

– u bespreekt het met de betrokken CDL vrijwilliger en lost het op;
– lukt dat onvoldoende of niet, dan kunt u contact opnemen met de algemeen coördinator (tel. 0653852233, email coordinator@cdlbeek.nl.);
– indien uw klacht zodanig ernstig is dat een onafhankelijke tussenpersoon wenselijk is kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon die voor Beekse verenigingen is aangesteld: Mw Amanda Klein. Die is te bereiken via tel. 0644474692 of via email info@prettigwerkenlimburg.nl.