Duur : 2 blokken
Minimale ervaring: Basiskennis Windows en Internet & Veilig online

• Uitleg e-mail app (Mail van Windows).
• Opstellen en verzenden e-mailberichten.
• E-mail met bijlage (Verzenden / Openen / Opslaan, bewaren).
• Webmail: GMAIL en andere en voorbeelden.
• Mail op Tablet / Smartphone & Bijlagen organiseren.
• Veiligheid (Phishing / Spam …)
• Veiligheid: Wat kunt u zelf doen?
• Addenda met veel extra’s / wetenswaardigheden:
– Addendum e-mail diversen.
– Addendum Windows Mail app.