Klik hier voor het inschrijfformulier

 

Betaling ten name van KBO St. Jozef Computer Doe en Leercentrum Bank/Gironummer IBAN: NL40 RABO 0320 3778 22
 Betaling a.u.b. 2 weken vóór aanvang van de cursus onder vermelding van: Uw eigen naam + Naam van de cursus(sen) + (Indien bekend/gewenst) Startdatum
Na ontvangst van Uw betaling is Uw inschrijving bij het CDL compleet!