De wijk Geleen Zuid is een wijk waarin herstructurering plaats vindt. Oude flats worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe. Onder de inwoners treft men een hoge mate van laaggeletterdheid aan, ook digitaal. Het CDL is vanuit de lokaal actieve opbouwwerker van de welzijnsorganisatie PIW en de projectleider van het regionale taalakkoord westelijke mijnstreek benaderd. Zij hebben de vraag bij ons neergelegd of wij in staat zijn wijkbewoners ondersteuning te bieden bij de problemen die zij ondervinden in de digitale communicatie. Immers veel professionele organisaties waar men mee te maken heeft zijn enkel te benaderen via websites en email.  In De ZUIDKAMER is een scala aan organisaties actief. (zie onderstaande foto’s) Maar zij hebben geen gelegenheid al die problemen in de digitale communicatie voor de wijkbewoners op te lossen. Zij zullen dat zelf moeten kunnen doen. Vrijwilligers van het CDL  zijn graag bereid daarbij behulpzaam te zijn De ZUIDKAMER biedt in een ruimte in het winkelcentrum een zeer vergelijkbare faciliteit en medegebruikers aan die wij als CDL ook aantreffen in onze Beekse thuisbasis STEGEN35. Mede om die reden zijn wij zeer verheugd dat ons gelegenheid geboden is om onze diensten ook aan de burgers van Geleen Zuid te kunnen verlenen.

 Afgesproken is dat het CDL vanaf deze week op de donderdag ochtend van 10-12 uur bij De ZUIDKAMER aanwezig zal zijn. Een afspraak maken is niet nodig. Wel graag uw telefoon of tablet of laptop meenemen, en ons advies is gratis.