8 september is de dag die is uitgekozen om stil te staan bij de week van lezen en schrijven. Het taalakkoord Westelijke Mijnstreek heeft die dag de korte film Sjeemte vertoond. Die laat treffend zien hoe iemand die de taal niet machtig is zich staande probeert te houden in de moderne maatschappij. (digi-)tale vaardigheden zijn essentieel om vooruit te komen.
Wist u dat in Beek meer dan 1300 mensen tot de groep “laaggeletterden” behoren? En in Sittard-Geleen ongeveer 10.000 mensen. In Nederland betreft het ca 12% van de volwassen bevolking dus 2,5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen.
Het probleem wordt vaak niet herkend. Om zich staande te houden maken de mensen vaak gebruik van truukjes om hun onvermogen te maskeren. Een gevoel van schaamte dat ontstaat leidt vaak tot eenzaamheid,  een verminderd zelfvertrouwen en een verstoord maatschappelijk functioneren. De omgeving heeft vaak moeite om te herkennen of laaggeletterdheid een rol van betekenis speelt. En zo wordt de barrière die vaak ontstaat tijdens een moeizame schoolcarrière vaak tot op latere leeftijd in stand gehouden.

In de bekroonde film “Sjeemte” die vandaag werd getoond laat een aangrijpend voorbeeld zien.
Vanuit het Taalakkoord Westelijke Mijnstreek (hierin werken o.a. samen Partners in Welzijn, Stichting Lezen en schrijven, Vidar, De Domijnen, MEE en het CDL) is een overzicht gemaakt van de dienstverlening die op dit punt verleend kan worden. De website is bezoekbaar via de bibliotheken